******************ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ หมวดสุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา ตำบลตลิ่งชัน อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี สพม.9 ********************

คณะครูหมวดสุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา

  

 

 
   

วันชัย ศรีวิพัฒน์
หัวหน้าหมวดสุขศึกษา
และพลศึกษา

   
กมลทิพย์ ธิตานนทิ์
เคียงศักดิ์ ภักดีภักด
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ