************* ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ หมวดวิทยาศาสตร์ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา ตำบลตลิ่งชัน อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี สพม.9 *************

คณะครูหมวดวิทยาศาสตร์
โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา

 

 
   

ชลฤทัย บุตรแสงดี
หัวหน้าหมวดวิทยาศาสตร์

   
เจษฎา
สุพัฒน์ ดาวลอย
วิสูตร ชีวสุขานนท์
เสาวนีย์ ชีวสุขานนท์
สุรเดช อนันตสวัสดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการ
ครู