******************ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ หมวดดนตรีและนาฎศิลป์โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา ตำบลตลิ่งชัน อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี สพม.9 ********************

คณะครูหมวดดนตรีและนาฎศิลป์
โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา

  

 

 
   

ประเสริฐ พลเสน
หัวหน้าหมวดดนตรี
และนาฎศิลป์

   
 
สุพัฒน์ ดาวลอย
มณเฑียร พรมจรรย์
นเรศ จันทร์ขำ
ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครู