******************ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ หมวดภาษาอังกฤษ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา ตำบลตลิ่งชัน อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี สพม.9 ********************

คณะครูหมวดภาษาอังกฤษ
โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา

  

 

 
   

เกษร ภักดีภักดิ์
หัวหน้าหมวดภาษาอังกฤษ

   
มัณฑนา รุจจนเวท
สุรีย์ รักษี
สุภานี บุญพรวงศ์
พัชราวลัย อินทร์สุข
วิวรรทนี ศรีวิพัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ