******************ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ หมวดการงานอาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา ตำบลตลิ่งชัน อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี สพม.9 ********************

คณะครูหมวดงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา

  

 

 
   

อมรรัตน์ จำาเงิน
หัวหน้าหมวดการงานอาชีพ
และเทคโนโลย

   
ลิขิต ปิ่นทอง
สุพิศา ปิ่นทอง
วินัย ศรีหมากสุก
ณัฐนรินทร์ เจิมปรุ
ญาณี เคหะจุ้ย
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการ
ครู
ครู